Wat doe ik

Vertalen
Ik vertaal alleen van het Nederlands naar het Engels, mijn moedertaal. Mijn vertaalopdrachten bestaan onder andere uit bedrijfscommunicatie, reclame-uitingen, persberichten, academische publicaties, websites en gebruiksaanwijzingen en variëren van een enkele regel tot een heel boek.

Schrijven
Direct een tekst in het Engels schrijven is vaak te prefereren boven het vertalen of redigeren van een bestaande tekst. In nauwe samenwerking met u kan ik een brochure, nieuwsbrief, artikel of ander document schrijven die voldoet aan uw eisen.

Redigeren
Bent er zeker van dat u werkelijk zegt wat u bedoelt? Dat uw lezer niet in de war raakt van een onbedoelde dubbelzinnigheid of een verkeerd gebruikt woord? Engelse teksten die geschreven zijn door niet-Engelstalige schrijvers hebben vaak baat bij een professionele revisie.
Ik ben genadeloos in het elimineren van fouten, leenwoorden, overbodige elementen en andere problemen die leiden tot slordige en ineffectieve communicatie. Daarnaast zijn sommige elementen in toon en stijl anders in het Engels. Wat natuurlijk en correct overkomt voor een Nederlandse schrijver kan een onbedoeld effect hebben op een Engelstalige lezer. Ik bekijk al deze aspecten van een tekst kritisch, zodat u erop kunt vertrouwen dat het eindresultaat onberispelijk is.

«« Index        Contact        Wie ben ik »»